Skip to Navigation

KOMPAS

 • KOMPAS – komælksproteinallergi i praksis

  OBS: Kompas-kurset er aflyst i 2018

  Et terapiorienteret kursus med fokus på mælkeallergi hos børn

  KOMPAS giver dig mulighed for at diskutere behandling af komælksproteinallergiske børn med IgE- og ikke-IgE-medierede symptomer fra hud, luftveje samt øvre og nedre gastrointestinale kanal, som manifesteres som fx urtikaria, atopisk dermatitis, astma, eosinofil øsofagitis og FPIES (food protein induced enterocolitis syndrome).

  Formål og målgruppe

  Kurset har til formål at øge deltagernes viden om komælksproteinallergi hos børn for at lette og forbedre diagnosticering, behandling og opfølgning af disse patienter. Målgruppen er pædiatere fra speciallægepraksis og sygehusansatte pædiatere, samt tværfaglige teams.

  Case-baseret undervisning

  Deltagerne arbejder i mindre grupper omkring cases, hvor casestudierne suppleres gradvist med nye oplysninger og problemstillinger. Casestudierne diskuteres efterfølgende i plenum og relateres til teori og kortere forelæsninger ved kursets undervisere.