Skip to Navigation

Privatlivspolitik og vilkår

Forretningsvilkår for brug af webstedet www.nutricia.dk og dets underdomæner

Tak for dit besøg på webstedet www.nutricia.dk og/eller et af dets underdomæner (samlet benævnt “webstederne”). Når du bruger webstederne, accepterer du, at du er juridisk bundet af følgende forretningsvilkår, som træder i kraft ved første anvendelse af et af webstederne. www.nutricia.dk er et produkt tilhørende NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION (“NUTRICIA”). NUTRICIA forbeholder sig retten til at ajourføre eller rette disse forretningsvilkår på et hvilket som helst tidspunkt ved at opslå disse ændringer på nettet. Du bedes gennemlæse disse vilkår regelmæssigt for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer fra NUTRICIAS side. Din fortsatte brug af webstederne, efter at der er opslået ændringer, betyder, at du accepterer, at du er juridisk bundet af disse vilkår i deres ajourførte og/eller rettede form.


Brug af webstederne

Du må ikke kopiere, reproducere, genudsende, downloade, vise, transmittere, gøre offentligt tilgængeligt eller på anden måde bruge webstedernes indhold på nogen anden måde end til din egen personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Du accepterer også, at du ikke må tilpasse, ændre eller skabe et afledt værk på basis af indhold fra webstedet, medmindre det er til din egen personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Enhver anden anvendelse af webstedernes indhold kræver foregående skriftlig tilladelse fra NUTRICIA. Du accepterer, at du kun må anvende webstederne til lovlige formål og på en måde, der ikke skader NUTRICIAS interesser eller krænker NUTRICIAS eller nogen tredjeparts eller brugers rettigheder. Aktiviteter, der ikke er tilladt, omfatter, men er ikke begrænset til, at chikanere andre eller være årsag til bekymring eller ulemper, at transmittere ulovligt, upassende, obskønt eller anstødeligt indhold, at forstyrre forløbet af den normale dialog på webstederne eller at indsende eller uploade filer, der indeholder virusser, som kan forårsage skader på NUTRICIA eller nogen tredjepart eller bruger.


Bidrag og udtalelser

I de tilfælde, hvor du er inviteret til at indsende bidrag eller udtalelser til webstederne (herunder tekster, fotografier, grafik, video eller audio), accepterer du med indsendelsen af dit bidrag eller din udtalelse, at du giver NUTRICIA en permanent, royalty-fri, ikke-eksklusiv rettighed og licens, hvortil der kan udstedes underlicenser, til at bruge, reproducere, ændre, tillempe, offentliggøre, oversætte, skabe afledte arbejder af, distribuere, optræde med, spille, gøre offentligt tilgængeligt og udøve samtlige copyright- og offentliggørelsesrettigheder med hensyn til dit bidrag eller din udtalelse globalt og/eller at inkorporere dit bidrag eller din udtalelse i andet arbejde i et medium, der kendes på nuværende tidspunkt eller udvikles senere med hensyn til alle rettigheder, der måtte eksistere for dit bidrag og i overensstemmelse med restriktioner i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger fremsat i NUTRICIAS Fortrolighedserklæring.

Yderligere med hensyn til ovenstående garanterer du med indsendelsen af dit bidrag, at:

 • det er dit eget originale arbejde, og at du har ret til at gøre det tilgængeligt for NUTRICIA med henblik på alle de ovenfor specificerede formål.
 • det ikke er ulovligt, injurierende, groft, forstyrrende, krænkende, truende, skadeligt, obskønt, profant, seksuelt orienteret, racemæssigt krænkende eller på anden måde forkasteligt eller ikke acceptabelt på nogen måde.
 • det ikke forulemper tredjeparts rettigheder.
 • det ikke er beregnet på reklameformål.

Du vil alene være ansvarlig for at holde NUTRICIA skadesløs over for alle honorarer, skader og andre udgifter, som NUTRICIA kan pådrage sig som et resultat af, at du bryder ovennævnte garantier.


Ansvarsfraskrivelse

Du bruger de oplysninger og data, der findes på webstederne, på egen risiko og under eget ansvar. NUTRICIA giver ingen garantier eller gengivelser af nogen art, enten udtrykte eller underforståede (i det omfang, det er tilladt af loven) for de oplysninger, data eller materialer, der findes på webstederne, herunder de underforståede garantier om tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, kompatibilitet, sikkerhed og præcision. De oplysninger og data, der findes på webstederne, gives "som de er" og "som de findes". De er ikke skrevet med henblik på at opfylde specifikke, individuelle krav, og det er alene dit ansvar at sikre dig, at de er egnet til dine formål, før du bruger disse oplysninger på nogen måde. Før du træffer beslutninger baseret på oplysninger, der findes på webstederne, rådes du kraftigt til at orientere dig i andre uafhængige informationskilder for at underbygge grundlaget for din beslutning.

I særdeleshed gives de oplysninger og data, der findes på webstederne, i en vejledende form, især med hensyn til medicinske spørgsmål. Du skal altid søge professionel rådgivning i relation til ethvert område, der dækket af webstederne, hvor du har nogen form for tvivl. Det indhold, der gives på webstederne, er kun beregnet som information, og det er på ingen måde hensigten, at det skal være en erstatning for en medicinsk konsultation med en kvalificeret sundhedsfaglig person. De oplysninger, meninger og anbefalinger, der præsenteres på webstederne, har ikke til hensigt at erstatte din læges eller diætists behandling. Før du foretager ændringer i håndteringen af din eller dit barns kost, skal du altid konsultere din læge eller en anden kvalificeret sundhedsfaglig person.


Skønt vi omhyggeligt gennemgår indholdet på vores websteder, kan NUTRICIA ikke garantere eller være ansvarlig for den medicinske nøjagtighed af de dokumenter, der offentliggøres der. NUTRICIA garanterer ikke for, at funktioner, der indeholdes på webstederne, vil være uforstyrrede eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at de er fri for virusser eller softwarefejl. Selv om vi foretager alle rimelige tiltag for at udelukke virusser og anden skadelig kode fra webstederne, kan NUTRICIA ikke sikre en sådan udelukkelse, og der accepteres intet erstatningsansvar for virusser og anden skadelig kode. Det anbefales derfor, at du træffer alle mulige passende beskyttelsesforanstaltninger, før du downloader oplysninger fra disse websteder. NUTRICIA peger også på tredjeparts hjemmesider på webstederne. Disse links er oprettet i samarbejde med de berørte hjemmesider på et tidspunkt, hvor NUTRICIA fandt det relevant med hensyn til det indhold og de serviceydelser, de gav. NUTRICIA er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider og for den brug, som andre gør af dem, og de påtager sig heller ikke et erstatningsansvar for indholdet på andre hjemmesider, der linker til indholdet på webstederne.


Ansvarsbegrænsning

NUTRICIA hæfter under ingen omstændigheder for nogen af de følgende tab eller skader (uanset om disse tab var forudset, kunne forudses, var kendt eller på anden måde): (a) tab af data; (b) tab af indtægter eller forventede fortjenester; (c) tab af forretning; (d) tab af muligheder; (e) tab af goodwill eller skader på omdømme; (f) tab, der lides af tredjepart; eller (g) alle direkte, tilfældige, indirekte, følgende, specielle eller eksemplariske skader, der opstår på grund af brugen af webstederne uanset form for handling.


Intellektuel ejendom

De navne, billeder og logoer, der identificerer NUTRICIA eller tredjepart og deres produkter og serviceydelser, er underlagt copyright, designrettigheder og varemærker tilhørende NUTRICIA herunder, men ikke begrænset til “www.nutricia.dk” og/eller tredjepart. Intet af det, som er indeholdt i disse vilkår, skal fortolkes som om der overdrages ved implikation eller på anden måde nogen licens eller ret til at bruge et varemærke, et patent, en designrettighed eller en copyright tilhørende NUTRICIA eller nogen tredjepart. Copyrights til de tekster, billeder eller andre elementer, der forekommer på webstederne, ejes af NUTRICIA eller er medtaget med deres respektive ejeres samtykke. Gengivelse af webindholdet, enten fuldstændigt eller delvis, med elektronisk støtte, er formelt forbudt, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil af NUTRICIA. Der gives tilladelse til gengivelse på papir af tekster på webstederne til undervisningsformål, såfremt følgende betingelser opfyldes:

 • gratis spredning;
 • respekt for alle de reproducerede dokumenter;
 • følgende klare og præcis henvisning til kilden: "dette dokument stammer fra NUTRICIAS websted: www.nutricia.dk og/eller hermed forbundne underdomæner. Alle rettigheder, der er udledt heraf, forbeholdes og er strengt begrænsede". Internetadressen skal i alle tilfælde fremgå af en sådan reference.

Til al anden anvendelse kræves et udtrykkeligt forudgående samtykke fra NUTRICIA. NUTRICIAS varemærker og/eller logoer, som optræder på webstederne, er varemærker, som er registrerede globalt og beskyttet af varemærkelovgivning. Enhver gengivelse, der foretages uden et udtrykkeligt forudgående samtykke fra NUTRICIA, skal anses for en forfalskning og er underlagt strafforfølgelse.


Beskyttelse af personlige oplysninger

NUTRICIAS forpligtelse til at sikre dine personlige oplysninger er defineret i vores Fortrolighedserklæring, som er en integreret og uadskillelig del af disse Forretningsvilkår.


Lovgivning, der regulerer disse Forretningsvilkår

Disse forretningsvilkår og ethvert krav, der er baseret på brugen af oplysninger fra webstederne, er reguleret af hollandsk lovgivning, og parterne er underlagt enekompetencen hos retten i Amsterdam, Holland (the Courts of Amsterdam, The Netherlands).


Ophavsrettigheder

Alle design, tekster, grafik og udvalget og tilrettelæggelse af disse på webstederne, er beskyttede af ophavsret © 2011 NUTRICIA - ALL RIGHTS RESERVED.


Fortrolighedserklæring


Indledning

Danone Danmark (“Danone”) forpligter sig til at beskytte de personlige oplysninger for alle besøgende på www.nutricia.dk og overholde den gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse og fortrolighed. Denne fortrolighedserklæring er udformet med henblik på at forklare dig, hvordan vi bruger og beskytter de oplysninger, som du giver os.


Oplysninger, som vi indhenter fra dig

Vi vil muligvis indhente dine personlige oplysninger, herunder dit navn og kontaktoplysninger på www.nutricia.dk når du:

 • registrerer dig på webstedet;
 • opretter eller opdaterer din profil på webstedet;
 • bruger interaktive kommunikationsredskaber (fora) på webstedet;
 • abonnerer på tjenesteydelser på webstedet;

Vi vil muligvis også indsamle personlige oplysninger om dig fra meddelelser, som du skriver på webstedet, og e-mails og breve, som du sender til os, samt oplysninger om dine besøg og din brug af webstedet. Vi vil kun indhente ovenstående oplysninger efter at have fået din udtrykkelige tilladelse hertil. Du kan vælge ikke at give dit samtykke. Dette kan dog betyde, at du ikke vil kunne registrere dig på webstedet, abonnere på tjenesteydelser eller bruge de interaktive kommunikationsredskaber.


Brug af dine personlige oplysninger

Vi vil bruge dine personlige oplysninger:

 • til at besvare dine spørgsmål (herunder klager) og sende e-mails til dig; til at kontakte dig vedrørende din opfattelse af vores tjenesteydelser;
 • til lejlighedsvis at gøre dig opmærksom på vigtige ændringer eller udviklinger på webstedet eller i vores tjenesteydelser og
 • Til at indsamle og opstille statistikker.

Desuden, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke:

 • vil vi også bruge dine oplysninger til at informere dig om andre produkter og tjenesteydelser, som vi tilbyder, og som kan være af interesse for dig, og vi vil eventuelt kontakte dig vedrørende dette pr. post, telefon eller fax samt e-mail. Hvis du efterfølgende ikke længere ønsker at blive kontaktet, kan du give os besked på adressen nutricia@nutricia.dk
 • vil vi bruge dine oplysninger til at gøre din browsing-oplevelse mere personlig.


Politik vedrørende opbevaring

Vi vil opbevare dine oplysninger i en rimelig periode, eller så længe som loven kræver det. Efter dette tidsrum vil dine personlige oplysninger blive slettet fra vores systemer.


Adgang til og opdatering af dine personlige oplysninger

Du har ret til at se de oplysninger, der opbevares om dig, og du kan bede os om at rette, revidere eller helt at fjerne de personlige oplysninger, som du har givet os. Hvis du ønsker at gøre dette, kan du sende en e-mail til nutricia@nutricia.dk eller et brev til Nutricia A/S, Rørmosevej 2a, 3450 Allerød


Sikkerhed

Vi forpligter os til at respektere dit privatliv og beskytte de oplysninger, som du indsender. Det er en af vores højeste prioriteter at sikre dine personlige oplysninger. Vi anvender sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger mod, at uautoriserede personer får adgang til dem og mod ulovlig behandling, utilsigtet tab, ødelæggelse og beskadigelse. Vi oplærer også vores ansatte og gør dem opmærksomme på vigtigheden af at værne om fortroligheden og sikkerheden af dine personlige oplysninger. Vi har desuden underskrevet kontrakter med leverandører til vores virksomhed (f.eks. vores internetleverandør) for at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver sikre.

Her følger en liste over de procedurer, som vi anvender for at beskytte dine personlige oplysninger:

 • Der skal bruges et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til personlige oplysninger;
 • Der skal implementeres firewalls til at beskytte oplysninger, der er gemt på vores servere;
 • Der skal underskrives fortrolighedsaftaler med ansatte, der har adgang til dine personlige oplysninger;
 • Alle ansatte overholder vores fortrolighedserklæring og kan forvente alvorlige sanktioner, hvis de bryder den;
 • Der foretages backup af systemet for at sikre dine personlige oplysningers integritet.

Selv om der er taget alle tænkelige forholdsregler for at sikre dine data, er der altid en risiko for, at samvittighedsløse aktører kan finde en måde at trænge gennem vores sikkerhedssystemer på. Derfor kan vi ikke fuldstændigt sikre, at de indsamlede personlige oplysninger aldrig vil blive afsløret på en måde, som er i modstrid med denne fortrolighedserklæring.


Offentliggørelse

De personlige oplysninger, der indhentes på dette websted, kan offentliggøres over for andre selskaber inden for Danone Group, Danones leverandører og bureauer, der er ansat af Danone, i overensstemmelse med denne Fortrolighedserklæring. Med undtagelse af omstændigheder som salg af relevante dele af Danone-virksomheden, herunder webstedet, forespørgsler fra offentlige myndigheder og retshåndhævende myndigheder eller udførelse af ydelser fra vores virksomheds leverandører (f.eks. vores internetleverandør) vil vi ikke offentliggøre dine personlige oplysninger til tredjepart uden forudgående samtykke fra dig.


Beskyttelse af børn

De samme forpligtelser, som er angivet i denne Fortrolighedserklæring, gælder personlige oplysninger om børn, som afgives af deres forældre på dette websted.


Cookies

Dette websted bruger cookies og tillader cookies fra tredjepart. Cookies er små mængder information, som vi gemmer på vores computere. Cookies gør det nemmere for dig at logge på webstedet og at bruge det ved fremtidige besøg. De gør os også i stand til at overvåge trafikken på webstedet og tilpasse webstedets indhold til dig. Vi vil på forhånd bede om dit samtykke til at anbringe cookies med det formål at indsamle oplysninger om dine besøg og din brug af webstedet for at forbedre din søgeoplevelse. Dette gælder dog ikke cookies, der udelukkende bruges til overførsel af kommunikation via internettet, eller som er strengt nødvendig for at udføre den ydelse, som du har anmodet om. Der vil ikke blive brugt cookies ved uopfordrede meddelelser.


Ansvarsfraskrivelse for tredjeparts websteder

Dette websted indeholder links til websteder tilhørende tredjepart (dvs. ikke-Danone-virksomheder). Disse websteder tilhørende tredjepart har deres egen Fortrolighedserklæring. Du skal sikre dig, at du er opmærksom på sådanne websteders fortrolighedserklæring, før du udleverer personlige oplysninger. Danone kan ikke holdes juridisk ansvarlig for tredjeparts fortrolighedspolitik, niveau af sikring af personlige oplysninger og overholdelse af disse.


Ændringer i Fortrolighedserklæring

Enhver fremtidig ændring af vores fortrolighedspolitik vil blive opslået på dette websted, og såfremt det er relevant, vil du blive informeret herom via en e-mail. Hvis du fortsætter med at bruge dette websted, betyder det, at du har accepteret ændringerne.