Skip to Navigation

Betingelser

KUNDEVILKÅR
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder kun for de varer der fremgår af E-shoppen.


1. LEVERANCENS OMFANG
På nærværende betingelser erhverver du de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af den tilsendte faktura/følgeseddel eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via internettet.


2. LEVERINGSTIDSPUNKT OG TRANSPORT
Den vejledende leveringstid for varerne er ca. 5 arbejdsdage, men kan fravige. Du er berettiget til på ethvert tidspunkt, at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r), inden levering har fundet sted. Nutricia A/S leverer kun varer indenfor Danmarks grænser.


3. RISIKOEN FOR VARERNE
Risikoen for de bestilte varer overgår til dig ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.


4. REKLAMATIONSPLIGT OVER MANGELFULD ELLER FEJLAGTIG LEVERING
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura/følgeseddel, skal du reklamere indenfor 5 arbejdsdage. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.


5. REKLAMATIONSPLIGT VED FEJL OG MANGLER
For at påråbe, at varer lider af fejl eller mangler, skal du ved modtagelse af varen anmelde fejlen eller manglen til Nutricia A/S. Du skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består.


6. NUTRICIA A/S MANGELANSVAR
Nutricia A/S mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis leverancen er mangelfuld, kan du stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (forudsat at manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Nutricia A/S kan dog, hvis du vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.
Såfremt du ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er du berettiget til at kræve dit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler.


7. ANSVARSBEGRÆNSNING
Nutricia A/S påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.


8. PRODUKTANSVAR
Nutricia A/S er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Nutricias udløbsdato er ved bestilling minimum 30 dage på vores produkter.


9. PRIS OG BETALLING
Betallingsbetingelserne er fakturadato + 8 dage.


10. LEVERINGSGEBYRER PÅ E-SHOPPEN
Der vil kun blive leveret varer, hvis bestillingen er på minimum 300,00 DKK.
Når du får tilsendt dine varer pr. efterkrav, skal du betale et forsendelsesgebyr på 40,00 DKK.


11. REGISTRERING AF OPLYSNINGER
når du bestiller varer på Nutricias E-shop, registreres de oplysninger, du har afgivet. Disse oplysninger anvendes således: Standardinformationer (påkrævede oplysninger)
Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med forsendelse af varer.
Telefonnummer / e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Nutricia A/S videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender, dog undtaget koncernforbundne selskaber. De data, som du opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder. Alle aktiviteter hos Nutricia A/S registreres automatisk i en logfil. Logfilerne bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.)
Har du købt en vare hos Nutricia A/S, har vi ifølge regnskabsloven pligt til, at opbevare disse informationer i minimum 5 år.


12. FORBEHOLD
Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.


13. RETURVARER
Af hensyn til fødevaresikkerhed tages leverede varer ikke retur. Ved fejlmelding bedes du rette henvendelse til kundeservice for nærmere aftale om returnering og fakturering


Nutricia A/S
Rørmosevej 2 A
3450 Allerød
Telefon:  +45 7021 0709
Fax:  +45 7021 0708
Ved kontakt, angiv venligst kundenummer såfremt du allerede er kunde hos os.