Skip to Navigation

Medicinsk baggrund

Hos spædbørn med vækstproblemer har Infatrini vist sig at være veltolereret, øge indtaget af energi og næringsstoffer og bidrage til vægtøgning og en lineær vækst[1-5].

Evans et al. (2006) studerede 30 spædbørn med trivselsproblemer i en periode på to uger. I dette studie var Infantrini veltolereret hos spædbørn under 12 måneder fra første indgivelsesdag, mens spædbørn på under 12 uger havde gavn af en gradvis indføring for at undgå løs afføring. Alle spædbørn indhentede den tabte vækst[1].

I et studie gennemført af Clarke et al. (2007) blev 49 spædbørn med nedsat vækst randomiseret til enten Infatrini eller isokalorieholdig kontrolernæring i en periode på 6 uger2. De drenge, der fik Infatrini, opnåede en signifikant hurtigere vægtøgning og lineær vækstrate end de drenge, der fik kontrolernæringen, hvilket man tilskrev det 42 % højere proteinindhold og 15-40 % højere vitamin- og mineralindhold i Infatrini-gruppen i forhold til i kontrolgruppen. I modsætning til kontrolgruppen opretholdt Infatrini-gruppen en normal mediankoncentration af blodurinstof, en højere kaliumkoncentration i urinen og udviste ikke det signifikante fald i Z-scoren for længde, som man observerede i kontrolgruppen[2].

Hopkins og hans team undersøgte 59 spædbørn (hvoraf størstedelen havde medfødte hjertefejl) i en studieperiode på 4-6 uger. De spædbørn, der fik Infatrini, havde et 40 % højere proteinindtag og udviste en signifikant bedring i medianhovedomkreds i forhold til kontrolgruppen, som fik koncentreret modermælkserstatning til spædbørn suppleret med glukosepolymer og fedtemulsion[3].

I et nyere dobbeltblindet, randomiseret, kontrolleret studie undersøgte van Waardenburg og hans kolleger 20 alvorligt syge spædbørn i en periode på fem dage efter hospitalsindlæggelse, hvor de ernæringsmæssige virkninger af Infatrini blev sammenlignet med almindelig modermælkserstatning. I dette studie bidrog Infatrini til en højere og mere tilstrækkelig indgivelse af næringsstoffer, øget energi og nitrogenbalance og bidrog desuden til proteinanabolisme målt ud fra en stabil isotop-protokol. Der var ingen tegn på intolerans i mave-tarm-kanalen hos nogen af spædbørnene i studiegruppen[4-5].

Referencer:

  1. Evans S, Twaissi H, Daly A, et al. Should high-energy infant formula be given at full strength from its first day of usage? J Hum Nutr Diet 2006;19:191-7.
  2. Clarke SE, Evans S, Macdonald A, et al. Randomized comparison of a nutrient-dense formula with an energy-supplemented formula for infants with faltering growth. J Hum Nutr Diet 2007;20:329-39.
  3. Hopkins M, data on file.
  4. van Waardenburg DA, de Betue CT, Goudoever JB, et al. Critically ill infants benefit from early administration of protein and energy-enriched formula: a randomized controlled trial. Clin Nutr 2009;28:249-55.
  5. de Betue CT, van Waardenburg DA, Deutz NE, et al. Increased protein-energy intake promotes anabolism in critically ill infants with viral bronchiolitis: a double-blind randomised controlled trial. Arch Dis Child 2011;96:817-22.