Skip to Navigation

Indikationer

Hvornår kan Neocate anvendes?

Neocate er udviklet til spædbørn og børn med komælksproteinallergi, multipel fødevareproteinintolerans og andre tilstande, som kræver en elementær diæt ernæring.

 

Serumniveauer af mikronæringsstoffer, herunder særligt fosfor, bør rutinemæssigt monitoreres når Neocate® anvendes som den primære eller eneste ernæringskilde hos patienter med kompleks, systemisk sygdom som involverer multiple diagnoser og tarmsygdomme*, særligt i kombination med sondeernæring og/eller en historik med præmaturitet.  Neocate®** anvendes i samråd med læge.

*Et retrospektivt case-studie af patienter i ernæringsmæssig behandling med et aminosyrebaseret ernæringspræparat som primær eller eneste ernæringskilde og med diagnoser omfattende flere systemer, herunder kongenitale gastrointestinale anomalier og gastrointestinal kirurgi (nekrotiserende enterokolitis, øsofagusatresi, tracheo-øsofagal fistel); neurologiske sygdomme (kramper, intraventrikulær blødning, hydrocephalus); respiratorisk (lungesygdom, tracheostomi, aspiration); kongenit hjertesygdom og andre systemiske tilstande, ofte i kombination med sondeernæring og/eller en historik med præmaturitet.
** Neocate® er aminosyrebaserede ernæringspræparater til ernæringsmæssig behandling af komælks-allergi, multipel fødevareallergi og relaterede gastrointestinale og allergiske tilstande, hvor en aminosyrebaseret diæt er indikeret.