Skip to Navigation

Ernæring til børn

Komælksallergi (komælksproteinallergi)

Komælksallergi (komælksproteinallergi)

Komælksallergi er en immunrespons på komælksprotein. Der kan være en række forskellige symptomer på komælksallergi, som generelt påvirker luftvejene (fx nysen og hiven efter vejret), huden (fx udslæt, eksem, atopisk dermatit m.v.) og mave-tarm-kanalen (fx opkast, diarre, forstoppelse).

Læs mere

Maldigestion/malabsorption

Maldigestion/malabsorption

Maldigestion er manglende evne til at fordøje ernæring i tarmene, mens malabsorption er manglende evne til at optage næringsstoffer fra ernæring, som er blevet fordøjet, gennem tarmen.

Læs mere

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose (CF) er en livstruende arvelig tilstand, som er kendetegnet ved omfattende dysfunktion i de eksokrine kirtler. Sygdommen medfører tilbagevendende bakterielle infektioner i luftvejene, mangel på bugspytkirtelenzym og excessivt tab af elektrolytter gennem svedkirtlerne. Et sejt mucus blokerer lungerne og bugspytkirtlens udførselsgang, hvilket fører til infektioner i luftvejene og pancreasinsufficiens.

Læs mere

Neurologiske forstyrrelser

Neurologiske forstyrrelser

Neurologiske forstyrrelser er en gruppe kroniske lidelser, som kan opstå i forbindelse med udviklingsprocessen (inklusiv undfangelse, fødsel og i vækstperioder). De følger en person gennem hele livet og omfatter tilstande som autisme, spastisk lammelse, Downs syndrom, epilepsi, multipel sklerose, Rett-syndrom m.v. Spastisk lammelse er den mest hyppige årsag til fysiske funktionsnedsættelser i barndommen og optræder hos 2-3 ud af 1.000 børn.

Læs mere

Cancer

Cancer

Cancer er en betegnelse for en stor og heterogen sygdomskategori, hvor en gruppe celler vokser ukontrollabelt, invaderer og ødelægger omkringliggende væv og ofte metastaserer, således at tumorceller spreder sig til andre dele af kroppen.

Læs mere

Vækstproblemer

Vækstproblemer

Der kan opstå vækstproblemer (trivselsproblemer) i barndommen. De defineres som en vækstrate, der er for lav i forhold til barnets alder og køn. Problemerne kan påvirke højden, vægten og hovedets omkreds, således at værdierne ligger under det forventede. For børn under 2 år skyldes 1-5 % af indlæggelserne på børnehospitaler vækstproblemer, og prævalensen rapporteres at være op til 21 % inden for pædiatri som helhed.

Læs mere

Andet

Andet

Inflammatoriske tarmsygdomme, intensiv pleje, medfødt hjertesygdom og korttarmssygdom er nogle af de tilstande, som kan indebære, at man har særlige ernæringsbehov.

Læs mere