Skip to Navigation

Cancer

Cancer er en betegnelse for en stor og heterogen sygdomskategori, hvor en gruppe celler vokser ukontrollabelt, invaderer og ødelægger omkringliggende væv og ofte metastaserer, således at tumorceller spreder sig til andre dele af kroppen.

Underernæring hos børn med onkologiske lidelser afhænger ofte af sygdommens placering og omfang samt de komplikationer, der er forbundet med behandlingen [2-5]. Der er adskillige faktorer, som kan medvirke til udviklingen af underernæring hos cancerpatienter, fx reduceret ernæringsindtag, malabsorption, stofskiftesygdomme og abnorme inflammatoriske reaktioner [6].

Undersøgelser viser, at børn med cancer, som samtidig er underernærede, har en øget risiko for at udvikle kemoterapi-toksicitet, oplever flere infektionsrelaterede komplikationer og tolererer kemoterapi ringere end børn, som har en god ernæringsmæssig tilstand [7-9]. Voksne cancerpatienter, som oplever vægttab, overlever ikke lige så længe som patienter, som ikke taber sig [10].

Derfor er målet med ernæringsmæssig behandling af cancerpatienter forbedret funktionsevne og klinisk outcome, som opnås ved at:[11]

 • forhindre og behandle underernæring
 • øge virkningen af behandlingen
 • mindske bivirkningerne fra behandlingen
 • forbedre livskvaliteten

Retningslinjerne fra European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) om ernæring i forbindelse med cancer siger, at ernæring i form af tilskudsdrikke eller sondeernæring bør initieres, hvis der forekommer underernæring, eller hvis indtaget af ernæring er betragteligt nedsat i mere end 7-10 dage.[11]

 

Referencer:

 1. Fra Wikipedia, the free encyclopedia 2001-07-18.
 2. Novy MA, Saavedra JM. Nutrition therapy for pediatric cancer patients. Top Clin Nutr 1997;12:16-25.
 3. Bechard LJ, Adiv OE, Jaksic T, et al. I: Pizzo P, Poplack DG, red. Principles and Practice of Pediatric oncology. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2002:1285-1300.
 4. Reilly JJ, Weir J, McColl JH, et al. Prevalence of protein-energy malnutrition at diagnosis in children with acute lymphoblastic leukemia. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;29:194-7.
 5. Elhasid R, Laor A, Lischinsky S, et al. Nutritional status of children with solid tumors. Cancer 1999;86:119-25.
 6. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. CABI Publishing, Wallingford, 2003.
 7. Mauer AM, Burgess JB, Donaldson SS, et al. Special nutritional needs of children with malignancies: a review. J Parenter Enteral Nutr 1990;14:315-24.
 8. Sala A, Pencharz P, Barr RD. Children, cancer, and nutrition - a dynamic triangle in review. Cancer 2004;100:677-87.
 9. Ladas EJ, Sacks N, Meacham L, et al. A multidisciplinary review of nutrition considerations in the pediatric oncology population: a perspective from children's oncology group. Nutr Clin Pract 2005;20:377-93.
 10. Andreyev HJN, Norman AR, Oates J, et al. Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? Eur J Cancer 1998;34:503-9.
 11. Arends J,Bodoky G, Bozzetti F, et al. ESPEN Guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology. Clin Nutr 2006;25:245-59.