Skip to Navigation

Hvad er komælksallergi?

Komælksallergi er en immunrespons på komælksprotein. Der kan være en række forskellige symptomer på komælksallergi, som generelt påvirker luftvejene (fx nysen og hiven efter vejret), huden (fx udslæt, eksem, atopisk dermatit m.v.) og mave-tarm-kanalen (fx opkast, diarre, forstoppelse). [1].

Klassifikationer

Allergien klassificeres ud fra de forskellige typer immunrespons, herunder IgE-medierede (straksreaktion) eller cellemedierede/ikke-IgE-medierede (forsinkede) reaktioner. Uanset om responsen er IgE- eller ikke-IgE-medieret, er en af grundpillerne i den ernæringsmæssige håndtering af allergien at undgå komælksprotein for at forhindre, at der opstår akutte og kroniske symptomer [2,3].

Symptomer og diagnosticering

Komælksallergi er den mest almindeligt forekommende fødevareallergi blandt spædbørn og små børn [1]. Komælksprotein er som regel en af de supplerende fødevarer, der først bliver introduceret i spædbarnets kost [2]. Komælksallergi er en reaktion på komælk, som skyldes en hypersensitiv immunrespons på et eller flere af de proteiner, der er i komælken. De første symptomer på komælksallergi ses som regel i løbet af barnets første levemåneder [1].

I de fem største europæiske fødselskohortestudier ligger prævalensen i spædbarnsalderen mellem 2 og 5 %. Diagnosticering af komælksallergi kræver en forståelse af allergiens klassifikation og immunologiske baggrund samt de diagnostiske prøvers styrker og svagheder [1].

Referencer:

  1. Fiocchi A et al. World AllergyOrganization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines.WAO Journal April 2010;57-161
  2. Du Toit G; Meyer R; Shah N; Heine RG; Thomson MA; Lack G; Fox A Identifying and managing cow’s milk protein allergy Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010
  3. Skypala I. and Venter C. Food Hypersensitivity: Diagnosing and Managing Food Allergies and Intolerance 1st edition Wiley –Blackwell 2009