Skip to Navigation

Neurologiske forstyrrelser

Neurologiske forstyrrelser er en gruppe kroniske lidelser, som kan opstå i forbindelse med udviklingsprocessen (inklusiv undfangelse, fødsel og i vækstperioder). De følger en person gennem hele livet og omfatter tilstande som autisme, spastisk lammelse, Downs syndrom, epilepsi, multipel sklerose, Rett-syndrom m.v. Spastisk lammelse er den mest hyppige årsag til fysiske funktionsnedsættelser i barndommen og optræder hos 2-3 ud af 1.000 børn.

Neurologiske forstyrrelser har stor betydning for patientens ernæringsmæssige tilstand og påvirker indtag af næringsstoffer, tab af næringsstoffer og energiforbrug. Forstyrrelserne er ofte ledsaget af synkebesvær (dysfagi) [4,5]. Spastisk lammelse er den tilstand, der oftest fører til medfødt neurologisk dysfagi [6]. Det betyder, at en stor andel af børn med neurologiske forstyrrelser under udvikling er underernærede, fx 29-50 % af patienter med spastisk lammelse. Dette afhænger dog af, hvor alvorlig deres tilstand er [7]. Hos disse børn rapporteres der ofte om ringe vækst, hvilket kan have en negativ indvirkning på deres sociale kompetencer.[6]

Ernæringssupport bør være en integreret del af håndteringen af børn med neurologiske forstyrrelser [7, 8]. Hos børn med neurologiske forstyrrelser har man observeret en sammenhæng mellem ernæringsmæssig rehabilitering og overordnet helbred, normalvækst, øget perifer cirkulation, helbredelse af liggesår, reduceret spasticitet, mindsket irritation og bedre øsofageal reflux samt øget livskvalitet for både barnet og dets plejer samt stor nytteværdi for sundhedsvæsenet [7, 9-18].

Det orale indtag bør optimeres når barnet kan synke sikkert, mens der bør initieres sondeernæring hos børn med oromotorisk dysfunktion, som har risiko for aspiration, eller hos børn, som ikke er i stand til at opretholde en passende ernæringsmæssig tilstand udelukkende via oralt indtag. I tilfælde hvor der er behov for langsigtet ernæringsmæssig intervention, bør der overvejes en gastrostomi [7]. Anlæggelse af gastrostomi hos børn med neurologiske forstyrrelser medfører signifikante kliniske fordele uden en signifikant stigning i omkostningerne, og det kan derfor konkluderes, at proceduren er omkostningseffektiv [17].

Visse børn med neurologiske forstyrrelser bruger mindre energi, hvis de er immobile. Det har vist sig, at børn med alvorlige funktionsnedsættelser øger deres fedtdepoter snarere end Lean body mass, når de tager på i vægt efter en gastrostomi og får ernæring via en sonde, hvilket kan tyde på, at energidensiteten i sondeernæring inden for pædiatrien (1 kcal/ml) kan være for høj for mange af disse børn [19].
 

Referencer:

 1. Patel DR, Greydanus DE, Omar HA, Merrick J, red. Neurodevelopmental disabilities. Clinical care for children and young adults. Springer, New York, 2011.
 2. Stanley F, Blair E, Alberman E. Cerebral Palsies: Epidemiology and Causal Pathways. Vol. 151. Mac Keith Press, London, 2000.
 3. www.cerebralpalsy.org
 4. Thommessen M, Riis G, Kase BF, et al. Energy and nutrient intakes of disabled children: do feeding problems make a difference? J Am Diet Assoc 1991;91:1522-5.
 5. Motion S, Northstone K, Emond A, et al. Early feeding problems in children with cerebral palsy: weight and neurodevelopmental outcomes. Dev Med Child Neurol 2002;44:40-3.
 6. Bell KL, Boyd RN, Tweedy SM, et al. A prospective, longitudinal study of growth, nutrition and sedentary behaviour in young children with cerebral palsy. BMC Public Health 2010;10:179 (doi: 10.1186/1471-2458-10-179).
 7. Marchand V; Canadian Paediatric Society, Nutrition and Gastroenterology Committee. Nutrition in neurologically impaired children. Paediatr Child Health 2009;14:395-401.
 8. Kuperminc MN, Stevenson RD. Growth and nutrition disorders in children with cerebral palsy. Dev Disabil Res Rev 2008;14:137-46.
 9. Samson-Fang L, Fung E, Stallings VA, et al. Relationship of nutritional status to health and societal participation in children with cerebral palsy. J Pediatr 2002;141:637-43.
 10. Patrick J, Boland M, Stoski D, et al. Rapid correction of wasting in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1986;28:734-9.
 11. Shapiro BK, Green P, Krick J, et al. Growth of severely impaired children: Neurological versus nutritional factors. Dev Child Neurol 1986;28:729-33.
 12. Sanders KD, Cox K, Cannon R, et al. Growth response to enteral feeding by children with cerebral palsy. J Parenter Enteral Nutr 1990;14:23-6.
 13. Lewis D, Khoshoo V, Pencharz PB, et al. Impact of nutritional rehabilitation on gastroesophageal reflux in neurologically impaired children. J Pediatr Surg 1994;29:167-9.
 14. Craig GM, Carr LJ, Cass H, et al. Medical, surgical, and health outcomes of gastrostomy feeding. Dev Med Child Neurol 2006;48:353-60.
 15. Sullivan PB, Juszczak E, Bachlet AM, et al. Impact of gastrostomy tube feeding on the quality of life of carers of children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2004;46:796-800.
 16. Avitsland TL, Kristensen C, Emblem R, et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy in children: a safe technique with major symptom relief and high parental satisfaction. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43:624-8.
 17. Townsend JL, Craig G, Lawson M, et al. Cost-effectiveness of gastrostomy placement for children with neurodevelopmental disability. Arch Dis Child 2008;93:873-7.
 18. Stevenson RD, Conaway M, Chumlea WC, et al; North American Growth in Cerebral Palsy Study. Growth and health in children with moderate-to-severe cerebral palsy. Pediatrics 2006;118:1010-8.
 19. Bachlet A, Vernon-Roberts A, Stirling L, et al. Body composition in severely disabled children fed either orally or via gastrostomy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003;36:525(O020).