Skip to Navigation

Vækstproblemer

Der kan opstå vækstproblemer (trivselsproblemer) i barndommen. De defineres som en vækstrate, der er for lav i forhold til barnets alder og køn. Problemerne kan påvirke højden, vægten og hovedets omkreds, således at værdierne ligger under det forventede. For børn under 2 år skyldes 1-5 % af indlæggelserne på børnehospitaler vækstproblemer, og prævalensen rapporteres at være op til 21 % inden for pædiatri som helhed.

Vækstproblemer i barndommen skyldes ofte malnutrition/underernæring (b), der som regel opstår som følge af en sygdom og/eller andre tilstande. For eksempel kan børn med brandsår, cystisk fibrose, cancer, medfødt hjertesygdom, inflammatorisk tarmsygdom, leversygdom, neurologiske forstyrrelser, korttarmssyndrom m.v. være i risiko for vækstproblemer. Det ses også at vækstproblemer opstår i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Undersøgelser viser, at cirka 40 % af børn, som ikke er ved godt helbred, har risiko for at blive underernærede, eftersom sygdommen ofte fører til et utilstrækkeligt næringsindtag, et øget næringsbehov og/eller øget tab af næringsstoffer [4].

Ud over vækstproblemer kan underernæring også have andre kort- og langvarige konsekvenser i forhold til børns udvikling. Dette kan fx være forsinket udvikling, dysfunktion i mave-tarm-kanalen, øget risiko for infektioner samt nedsat kognitive og sociale/emotionelle kompetencer [5]. Det er derfor vigtigt at screene for underernæring, så børn bliver behandlet tidligt med henblik på at sikre optimal vækst og udvikling.

Der findes ingen ernæringsbehandling, som kan anvendes til alle patienter inden for pædiatrien. Ernæringsintervention afhænger af barnets alder, kliniske situation, optagelses- og fordøjelsesmæssige evner, orale indtag, aktivitetsniveau og tolerance samt af muligheden for at gennemføre behandlingen. Ernæringsmæssig behandling kan omfatte kostvejledning, tilskudsdrikke samt sondeernæring [5].

Målet med ernæringsmæssig støtte er at sørge for, at patienten får tilført den energi og næring, der er nødvendig for optimal vækst og udvikling, samtidig med at Lean body mass og kropssammensætningen opretholdes. Behandlingen skal også minimere mave-tarm-symptomer, understøtte et ernæringsindtag, der understøtter barnets udvikling, og øge livskvaliteten [6-8].

Fodnoter

(b) Malnutrition defineres som den tilstand, der opstår, når kroppen ikke får den mængde makro- og mikronæringsstoffer, som den skal bruge for at sikre et sundt kropsvæv og opretholde organernes funktioner. Den opstår hos personer, som er enten under- eller overernærede. Underernæring opstår ved, at man indtager for få essentielle næringsstoffer eller bruger eller udskiller dem hurtigere, end de kan nå at blive erstattet, eller på grund af en stofskiftedefekt, som forhindrer kroppen i at udnytte næringen korrekt. TheFreeDictionary by Farlex, Inc. (http://www.thefreedictionary.com)

 

Referencer:

  1. Bithoney WG, Rathbun JM. Failure to thrive. In: Levine M, Carey W, Crocker A, Gross RT, eds. Developmental-behavioral pediatrics. WB Saunders, Philadelphia, PA,1983:557-72.
  2. Sullivan PB. Commentary: The epidemiology of failure-to-thrive in infants. Int J Epidemiol 2004;33:847-8.
  3. Blair PS, Drewett RF, Emmett PM, et al. Family, socioeconomic and prenatal factors associated with failure to thrive in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Int J Epidemiol 2004;33:839-47.
  4. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Cabi Publishing, UK, 2003
  5. Kleinman RE (ed). Failure to thrive. In: Pediatric Nutrition Handbook. Policy of the American Academy of Pediatrics. Elk Grove Village, 6th edition 2009:601.
  6. Joeckel RJ, Phillips SK. Overview of infant and pediatric formulas. Nutrition in Clinical Practice 2009;24:356-62.
  7. Marchand V, Baker SS, Baker RD. Enteral nutrition in the pediatric population. Gastrointest Endoscop Clin N Am 1998;8:669-703.
  8. Baker S. Enteral nutrition in pediatrics. In: Rombeau JL, Rolandelli RH (eds). Clinical Nutrition. Enteral and tube feeding. WB Saunders Company, Philadelphia,1997:349-67.