Skip to Navigation
Nutilis Small Brand Hero

Nutilis er med til at sikre et effektivt og tilstrækkeligt indtag af næring samt væske hos dysfagipatienter. Nutilis er et fortykningspulver, som er nemt at anvende idet de amylaseresistente egenskaber, gør det mere sikkert at synke både føde og væske.

Indikationer

Hvornår kan Nutilis anvendes?

Læs mere

Hvordan virker Nutilis?

Læs mere om, hvordan Nutilis virker

Læs mere

Produkter

Nutilis er et fortykningspulver, som er let at opløse i drikkevarer, pureret mad og ernæringstilskud uden at det forandrer smagen. Afhængigt af hvor meget der anvendes, og efter konsultation med en læge eller sundhedsfagligt personale, kan der opnås en sirups-, creme- eller halvfast viskositet. På grund af de amylasereistente egenskaber kan mad, der er fortykket med Nutilis, opretholde sin viskositet i munden under synkeprocessen[1],[2]

Læs mere