Skip to Navigation

Hvordan virker Nutilis?

Læs mere om, hvordan Nutilis virker

Nutilis er udviklet til at fortykke mad og væske til en konsistens, der er optimal i forhold til at gøre det mere sikkert for dysfagipatienter at synke.

Mad- og væskekonsistens

Håndteringen af dysfagi kræver en specialtilpasset kost, herunder modificering af mad og drikkevarers konsistens.

Når mad og drikkevarer gøres nemmere at synke, mindskes risikoen for aspiration, underernæring og dehydrering.

For at gøre det mere sikkert at synke for dysfagi patienter kan man enten:

  • Fortykke mad og drikkevarer til den optimale synkeviskositet eller
  • Anvende produkter, som er præ-fortykkede til en specifik viskositet

Hver enkelt patient skal behandles individuelt og vurderes af sundhedsfagligt personale.

Amylaseresistente egenskaber gør produktet mere sikkert at synke.

Almindelige standardbaserede fortykningspulvere er følsomme over for amylaseenzymet i spyttet. Dette kan medføre, at konsistensen bliver tyndere, så patienten ikke får den ordinerede sikre konsistens[1].

Referencer:

  1. Day, C. Pell, D. How safeisthatthickeneddrink? Complete Nutrition. 2007;7(2):49-51.