Skip to Navigation
Dysphagia Content Overview

Dysfagi er enhver form for synkebesvær, som forhindrer mad og væske i at passere sikkert fra munden til maven. Det er en hyppigt forekommende tilstand hos flere patienttyper og kan føre til aspiration, underernæring og dehydrering.

Hvad er dysfagi?

Dysfagi er enhver form for synkebesvær, som forhindrer mad og væske i at passere sikkert fra munden til maven. Det er en hyppigt forekommende tilstand i forbindelse med flere sygdomstilstande og har forskellige årsager, som er forbundet til fysiske eller mentale problemer.

Læs mere

Konsekvenser

Dysfagi har en stor indvirkning på livskvaliteten for patienten og kan i værste fald være livstruende. Patienter med dysfagi er i større risiko for aspiration, underernæring og dehydrering.

Læs mere

Håndtering af dysfagi

Pleje af en patient med dysfagi kræver et tværfagligt specialistteam. Dysfagi kan håndteres på forskellige måder alt efter den tilgrundliggende sygdom og dysfagiens alvorsgrad: medicinsk, adfærdsmæssigt og/eller ved kirurgisk håndtering.

Læs mere

Betydningen af en ensartet konsistens

For personer med synkebesvær er det vigtigt, at fortykket ernæring og væske opretholder konsistensen i munden.

Læs mere

Nutilis kan gøre en forskel

For at kunne hjælpe personer med dysfagi tilbyder Nutricia fortykningsmidlet Nutilis. Nutilis er udviklet med amylaseresistente egenskaber, som gør det mere sikkert at synke.

Læs mere