Skip to Navigation

Håndtering af dysfagi

Pleje af en patient med dysfagi kræver et tværfagligt specialistteam. Dysfagi kan håndteres på forskellige måder alt efter den tilgrundliggende sygdom og dysfagiens alvorsgrad: medicinsk, adfærdsmæssigt og/eller ved kirurgisk håndtering.

Medicinsk håndtering

Medicinsk håndtering af dysfagi indebærer kostmæssige modifikationer (f.eks. specialkost, justering af ernæring og væskeindtag eller valg af indgivelsesvej) og/eller farmakologisk behandling [1].

Adfærdshåndtering

Modifikation af ernæringen er en af de mest udbredte adfærdsmæssige interventioner i forbindelse med håndtering af dysfagi og går hovedsageligt ud på at ændre ernæring og væskers viskositet med henblik på at:

  • Ændre den hastighed, hvormed ernæringen passerer igennem svælget
  • Gøre det nemmere for patienten at synke
  • Mindske risikoen for aspiration
  • Give optimal ernæring og hydrering

Ernæring og drikkevarers anbefalede viskositet varierer fra patient til patient og afhænger af den tilgrundliggende sygdom og hvilken kategori af dysfagi, der er tale om. En ergoterapeut kan afgøre, hvilke viskositeter og mængder den enkelte patient vil være i stand til at synke.

Eksempel på mad og drikkevarers viskositet

Man kan opnå en passende viskositet for ernæring og drikkevarer ved at bruge et fortykningsmiddel eller færdigblandet ernæring i den rette konsistens. Nedenfor ses nogle eksempler på forskellige konsistenser – både i forhold til madberigelse og væskegraduering.

Madberigelse Beskrivelse af madens konsistens

Væskeform/tynd mos

Homogen konsistens, som ikke bevarer formen efter servering

Tyk mos/blød og lind

Fortykket homogen konsistens, som bevarer sin form efter servering og ikke deler sig i sine flydende og faste bestanddele, når den sluges

Blødt/finthakket

Blød kost med sammenhængende konsistens, som kræver, at man tygger lidt

Hakket/normal

Normale madvarer af forskellig konsistens, som kræver, at man tygger, men uden madpartikler, som indebærer en risiko for kvælning

 

Væskegraduering Beskrivelse af
væskens konsistens
Nutricias viskositetsstandarder
(mPa målt ved 50/s-1)
Grad 1
Sirupkonsistens
Kan drikkes gennem et sugerør
Kan drikkes af en kop, hvis det anbefales eller foretrækkes. Efterlader en tyk hinde på bagsiden af en ske.
450 +/- 200 mPa
Grad 2
Cremekonsistens
Kan ikke drikkes gennem et sugerør
Kan drikkes af en kop
Efterlader en tyk hinde på bagsiden af en ske
1200 +/- 400 mPa
Grad 3
Halvfast konsistens
Kan ikke drikkes gennem et sugerør
Kan ikke drikkes af en kop
Skal spises med en ske
3000 +/- 1000 mPa

 

Adfærdshåndtering kan også dreje sig om synkerehabilitering og kompensationsstrategier. Træningsprogrammer kan bidrage til at optræne specifikke muskler, som anvendes ved synkning. Personer med synkebesvær kan også lære at synke på nye måder, for eksempel ved at bevæge hovedet.

Kirurgisk behandling

Nogle gange er et kirurgisk indgreb også en mulighed[1].

Referencer:

  1. Groher ME, Bukatman R. The prevalence of swallowing disorders in two teaching hospitals. Dysphagia 1986 1. 3-6.