Skip to Navigation

Hvad er dysfagi?

Dysfagi er enhver form for synkebesvær, som forhindrer mad og væske i at passere sikkert fra munden til maven. Det er en hyppigt forekommende tilstand i forbindelse med flere sygdomstilstande og har forskellige årsager, som er forbundet til fysiske eller mentale problemer.

Hvordan opstår det?

Munden og tungen spiller en afgørende rolle for synkeprocessen. Hvis musklerne i munden eller tungen bliver svagere eller ukoordinerede, er der risiko for, at mad eller drikkevarer som synkes, ender i lungerne i stedet for i maven. Det kan have alvorlige sundhedsmæssige følger.

Forskellige kategorier af dysfagi

Dysfagi kan inddeles i fire kategorier, som her vises fra den mest til den mindst almindelige[1]:

 • Orofaryngeal : Patienterne har problemer med at få maden til at passere fra mundhulen til den cervikale del af spiserøret.
 • Øsofageal: Svækkelse af fast eller flydende fødes passage gennem spiserøret.
 • Øsofagogastrisk : Svækkelse af fast fødes passage fra spiserøret til maven på grund af motorisk eller fysisk hindring.
 • Paraøsofageal: Fysisk sammenstød med eller infiltrering af spiserørsvæggen, som fører til en hindring.

Prævalens på verdensplan

Generelt er dysfagi et tegn på tilgrundliggende sygdomme, som kan skyldes en række forskellige diagnoser[2]. Neurologiske lidelser, cancer og aldersrelaterede fysiologiske forandringer er de primære diagnoser, der er associeret med synkebesvær[3].

 


Figur : Dysfagis prævalens på verdensplan [4,5,6,7,8]

 

Referencer:

 1. Wolf DC. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations; Chapter 82 Dysphagia Stoneham (MA): Butterworth Publishers; c1990.
 2. Groher ME, Bukatman R. The prevalence of swallowing disorders in two teaching hospitals. Dysphagia 1986 1. 3-6.
 3. Schumacher S.,  Müller M. Schweiz Med Forum 2007;7:130-134
 4. Lieberman AN, Horowitz L, Redmond P, Pachter L, Lieberman I, Leibowitz M. Dysphagia in Parkinson's disease. Am J Gastroenterol. August 1980;74(2):157-60.
 5. Perry L, Love CP. Screening for dysphagia and aspiration in acute stroke: a systematic review. Dysphagia. Vinteren 2001;16(1):7-18.
 6. Easterling, C and Robbins, E. Dementia and dysphagia. Geriatr Nurs. 2008;29(4):275-285.
 7. Kalia M. Dysphagia and aspiration pneumonia in patients with Alzheimer's disease. Metabolism. Oktober 2003;52(10 Suppl 2):36-8.
 8. García-Peris P, Parón L, Velasco C, de la Cuerda C, Camblor M, Bretón I, Herencia H, Verdaguer J, Navarro C, Clave P. Long-term prevalence of oropharyngeal dysphagia in head and neck cancer patients: Impact on quality of life. Clin Nutr. December 2007;26(6):710-7.