Skip to Navigation

Nutilis kan gøre en forskel

For at kunne hjælpe personer med dysfagi tilbyder Nutricia fortykningsmidlet Nutilis. Nutilis er udviklet med amylaseresistente egenskaber, som gør det mere sikkert at synke.

På grund af de amylaseresistente egenskaber opretholder Nutilis viskositeten markant bedre end stivelsesfortykket mad og drikkevarer, og dermed bliver patienter med dysfagi i stand til at synke mere sikkert [1]. I Danmark markedsføres for tiden kun Nutilis Powder.

Du kan klikke på fanen ude til højre for at læse mere om Nutilis.

  

Referencer:

  1. Oudhuis A., Vallons K., Sliwinski E. Effect of human saliva on the consistency of thickened foods for patients with dysphagia. Resume af første årlige ESSD-møde i september 2011 i Leiden, Holland.