Skip to Navigation

Underernæring og skrøbelighed hos ældre

Skrøbelighed (frailty) er et geriatrisk syndrom[1] og refererer til ældre mennesker, der er i risiko for at havne i en negativ helbredstilstand. På grund af svigtende fysiologiske reserver har skøbelige ældre, der udsættes for stress, større risiko for at miste førligheden, blive syge, indlagt på sygehus og i værste fald dø[2].

Om Underernæring

Sygdomsrelateret underernæring er en usynlig epidemi, hvis stigende prævalens gør den til et stadig større samfundsmæssigt problem. Det anslås, at prævalensen for underernæring ligger på mellem 25 og 30 % på hospitaler, plejehjem og blandt svage ældre.

Læs mere

Betydningen af tilskudsdrikke (ernæringstilskud)

Flere systematiske studier viser at man ved at inkludere ernæringstilskud/tilskudsdrikke  i håndteringen af sygdomsrelateret underernæring forbedrer næringsindtaget og øger vægten, samtidig med at der opnås et bedre outcome for tilgrundliggende sygdomme.

Læs mere

Hvordan kan Nutricia hjælpe?

Nutricia har udviklet et bredt udvalg af medicinske tilskudsdrikke, som kan integreres i håndteringen af underernæring, i forbindelse med sygdom.

Læs mere