Skip to Navigation

Betydningen af tilskudsdrikke (ernæringstilskud)

Flere systematiske studier viser at man ved at inkludere ernæringstilskud/tilskudsdrikke  i håndteringen af sygdomsrelateret underernæring forbedrer næringsindtaget og øger vægten, samtidig med at der opnås et bedre outcome for tilgrundliggende sygdomme.

Tilskudsdrikke er produkter med flere næringsstoffer i flydende, halvfast eller pulverform, der indeholder makro- og mikronæringsstoffer, som har til formål at øge ernæringsindtaget via oralt indtag [17].

Gavnlige virkninger ved tilskudsdrikke

Undersøgelser, systematiske udredninger og metaanalyser viser, at patienter med sygdomsrelateret underernæring opnår følgende signifikante gavnlige effekter ved anvendelse af ernæringstilskud/tilskudsdrikke [3,18,19,20]:

 • Færre infektioner
 • Kortere hospitalsindlæggelser og færre genindlæggelser
 • Bedre velbefindende og forbedring af hverdagsaktiviteter
 • Lavere mortalitet hos akut syge ældre
 • Færre liggesår, langsomt helende sår og andre komplikationer

Omkostningsbesparende

De kliniske fordele ved håndtering af underernæring kommer til udtryk i form af markante besparelser både på hospitaler og i samfundet. Kortere indlæggelsestid og færre genindlæggelser som følge af behandling med ernæringstilskud/tilskudsdrikke kan give en omkostningsbesparelse på op mod 8 % pr. patient[21]. Samfundet ville kunne spare flere millioner kroner ved at give passende ernæringstilskud til syge patienter, hvilket også bekræftes af metaanalyser [22].

 

Referencer:

 1. Stratton R, Green C, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003.
 2. Loch H. et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, Definitions and General Topics.  Clin Nutr 2006; 25:180-186.
 3. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Nutrition support in adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (clinical guideline 32). London: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 2006.
 4. Stratton R, Ek A, Engfer M, Moore Z, Rigby P, Wolfe R, Elia M. Enteral nutritional support in prevention and treatment of pressure ulcers: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev 2005; 4(3):422-450.
 5. Stratton R, Elia M. A review of reviews: A new look at the evidence for oral nutritional supplements in clinical practice. Clinical Nutritional Supplements 2007; 2:5-23.
 6. Freijer K., Nuijten M. Analysis of the health economic impact of medical nutrition in Netherland. European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, 1229-1234
 7. Cawood A, Elia M, Stratton R. Meta-analysis shows reduced health care use and costs with Oral Nutritional Supplements. Clin Nutr Suppl 2010; 5(2).