Skip to Navigation

Hvad er sondeernæring?

Sondeernæring er indiceret til patienter med en fungerende eller delvist fungerende mave-tarm-kanal, som ikke er i stand til eller ikke ønsker at indtage nok almindelig mad eller tilskudsdrikke til, for at dække deres enæringsmæssige behov. Der kan også være kontraindikation for oral indtagelse, f.eks. hvis patienten ikke er ved bevidsthed, eller hvis det ikke er sikkert at synke (Stratton RJ, Elia M, 2007).

I den europæiske lovgivning (EF-direktiv 1999/21/EF) defineres sondeernæring som diætpræparater til særlige medicinske formål [1].

Sondeernæring er indiceret til ernæringsmæssig behandling af patienter med en række forskellige indikationer. Sondeernæring kan øge eller sikre en passende ernæring i tilfælde af utilstrækkelig oralt indtagelse. Det er for eksempel indiceret til patienter med neurologisk dysfagi, patienter, som gennemgår større kirurgiske indgreb for cancer i hoved og hals eller mave-tarm- eller patienter med alvorlige traumer [2,3].

 

Parenteral ernæring refererer til intravenøs indgivelse af næringsstoffer. Dette er indiceret, når enteral ernæring/sondeernæring ikke er mulig eller er kontraindiceret. Det kan for eksempel være i tilfælde af iskæmi eller tilstopning i tarmen, svær malabsorption eller fistler med højt output [4].

En række forskellige organisationer, deriblandt American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), Society of Critical Care Medicine samt National Collaborating Centre for Acute Care, anerkender, at enteral ernæring er den foretrukne indgivelsesløsning i forhold til parenteral ernæring. På baggrund af solid videnskabelig dokumentation med forskellige typer patienter viser retningslinjerne tydeligt de gavnlige virkninger af enteral ernæring sammenlignet med parenteral ernæring [5,6].

Referencer

  1. Commission directive 1999/21/EC of 25 March 1999 on dietary foods for special medical purposes.
  2. Arends J et al; ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clin Nutr. 2006 Apr;25(2):245-59.
  3. Volkert D et al; ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr. 2006 Apr;25(2):330-60.
  4. Stroud M et al. Nutrition support for adults oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. Methods, evidence & guidance. National Collaborating Centre for Acute Care – Storbritannien, 2006;-(-):1-176.
  5. McClave SA et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2009. 33(3): p. 277-316.Cangelosi MJ et al. A clinical and economic evaluation of enteral nutrition. Curr Med Res Opin. 2011 Feb; 27(2):413-22.
  6. Cangelosi MJ et al. A clinical and economic evaluation of enteral nutrition. Curr Med Res Opin. 2011 Feb;27(2):413-22.