Skip to Navigation

Anvendelse

Læs detaljerede brugsanvisninger for Flocare-produkter.

Vælg, hvor sondeernæringen skal gives   

  • Maven – hos patienter med normal mavemotilitet og uden risiko for aspiration
  • Duodenum – hos patienter med normal mavemotilitet og moderat risiko for aspiration
  • Jejunum – hos patienter med nedsat mavemotilitet og risiko for aspiration

Vælg, hvor længe der skal gives sondeernæring   

  1. Kort varighed (<1 uge) – anvend transnasale sonder
  2. Mellemlang varighed (1-6 uger) – anvend transnasale sonder
  3. Lang varighed (>6 uger) – anvend PEG eller PEJ

Sondeernæring kan gives på flere forskellige måder:

  • Pumpe – brug af en Flocare Infinity-pumpe og et ernæringssæt til at give sondeernæring på en sikker, hygiejnisk og nøjagtig måde.
  • Tyngdekraft – hæng sondeernæringen op, og tilslut ernæringsemballagen med sonden via et ernæringssæt.
  • Injektionssprøjte (bolus) – sondeernæringen aspireres fra ernæringsemballagen og direkte ind i sonden.